Beste mevrouw / heer,

Zoals u weet wordt Mariahoeve de komende jaren met voorrang losgekoppeld van het aardgasnet.
Wijkbewoners, VvE’n en belanghebbenden willen hierna niet afhankelijk zijn van één warmteleverancier.
Dit is echter wel het scenario van de gemeente: aansluiting op een grootschalig warmtenet.

EScom biedt een alternatief: een kleinschalig en klimaatneutraal warmte- en energiesysteem.
Tijdens onze informatieavond presenteren wij dit systeem aan u, op uitnodiging van de sociale energiecorporatie

‘De Groene Smaragd’ uit Mariahoeve.

 

VOOR WIE?

Vve’s en woningcorporaties in Mariahoeve, alle betrokkenen bij de energie- en warmtetransitie in

Mariahoeve en andere belangstellenden.

 

PROGRAMMA

19.30 uur Inloop met koffie en thee

20.00 uur Visie op de wijk, door ‘De Groene Smaragd’

20.15 uur Presentatie warmte- en energiesysteem van EScom

20.30 uur Presentatie ‘Warmte voor de buurt’, door infrastructuur-partner Essent

20.45 uur ‘Haags kwartiertje’: gelegenheid om vragen te stellen

21.00 uur Borrel en napraten

Meld u aan