BUSINESS MODEL

Ons businessmodel is gestoeld op het opslaan van duurzaam opgewekte energie en deze om te zetten in duurzame warmte.

Om dat mogelijk te maken hebben wij de oplossing ontwikkeld bestaande uit 3 basiselementen:

1: Opwekken duurzame energie (zon voor elektra en warmte)
2: Bufferen van energie met toepassen van warmtewisselaars en innovatieve materialen
3: Toevoegen van energie aan warmte (door toepassen van bijv. warmtepompen tot 60 of 90 graden).

Deze 3 basiselementen vormen een modulair systeem dat breed ingezet kan worden. Toepassing vergt geen ingrijpende aanpassingen in de gebouwen omdat we veelal gebruik kunnen maken van de bestaande warmte-installatie, maar energie besparen door isoleren stellen wij bij onze oplossingen voorop.
Met onze buffers hebben we tevens de mogelijkheid om, op termijn, het tertiaire afregelvermogen van TenneT in te zetten; een manier om overtollige vaak duurzame opgewekte elektra om te zetten in duurzame warmte.

ENERGIE SERVICE CONTRACT

Door de wet milieubeheer moeten onze klanten verduurzamen, maar dit heeft nog niet de gewenste prioriteit. Het ontbreekt in veel organisaties ook aan financiële middelen om de duurzaamheidsdoelen te bewerkstellingen.

Wij bieden onze oplossing ook aan middels een Energie Service Contract (Esco). Door een Esco met ons af te sluiten met een looptijd van 15 jaar (looptijd SDE-subsidie) kunnen organisaties off-balance investeren in het verduurzamen van hun vastgoed. Zij kopen duurzame warmte inclusief installaties en onderhoud bij ESCom.nu.

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling dat in 2023 de woningvoorraad van woningcorporaties, het vastgoed van zorginstellingen en kantoren minimaal een C-label moeten hebben.

Uit onderzoek van RVO blijkt dat 41% van de hoogbouw voor woningcorporaties (330.000 hoogbouwpanden) en zorginstellingen (bijna 5000 zorgorganisaties die een of meerdere verzorgingsinstellingen exploiteren) een energielabel D of lager heeft. Van de kantoorpanden heeft 54% nog een energielabel D of lager heeft (35.000 panden).

Vanaf heden moeten dus minimaal 250 hoogbouwwoningen PER werkDAG verduurzaamd worden en ca 100 zorginstellingen moeten PER MAAND al hun vastgoed verduurzamen om de doelstellingen van de overheid te behalen. Een Green Deal Duurzame Zorg is door 54 zorgorganisaties getekend.

ER IS NOG VEEL TE DOEN

Met de oplossing van ESCOM zijn woningcorporaties, zorginstellingen en eigenaren van kantoren in staat het energielabel van het vastgoed met 2 stappen omhoog te brengen, de energiekosten te verlagen en bij te dragen aan de doelstellingen van Nederland om 49% CO2 te besparen in 2030.