Opwekken | product in ontwikkeling
PV-TE

Het modulaire zonne-energie systeem is uniek systeem met verschillende functies die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet of in combinatie.

Het systeem bestaat uit 4 delen

  1. Deel E is een lucht-warmte-wisselaar die in combinatie met een warmtepomp energie uit de lucht kan genereren. Dit is tevens een buitenunit voor de warmtepomp die geheel geruisloos functioneert. De warmte uit de lucht functioneert zelfs bij lage temperaturen en dus ook ‘s nachts.
  2. Deel TE is een aluminium cover voor de warmtewisselaar. Dit deel dient als absorber voor ingestraalde warmte van de zon en staat deze warmte af aan de warmtewisselaar E.
  3. We kunnen het TE paneel ook voorzien van een glasplaat waarmee we de absorber van een stilstaande isolerende luchtlaag voorzien voor een hogere opbrengst. De zo samengestelde panelen kunnen zowel als dak en als gevelelementen functioneren.
  4. Als laatste kunnen we een standaard PV paneel toevoegen waarmee we naast warmte ook duurzame stroom opwekken die de het verbruik van de warmtepop voor een groot deel moet compenseren. We kunnen naast een standaard paneel ook een zogenaamd bifacial paneel toepassen waarmee we de opbrengst van het systeem maximaliseren.

Alle onderdelen zijn modulair samengesteld en geschikt om individueel te (her)gebruiken; maximaal rendement, modulair én circulair. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat we naast verwarmen ook kunnen koelen.

Informatie PV-TE

Opslag
Warmteopslag (buffer)

Omdat zonne-energie alleen overdag beschikbaar is het nodig om de warmte die we opwekken op te slaan voor een tijdstip waarop er geen zonne-energie beschikbaar is. Dat kan voor een korte periode in een warmtebatterij of voor langere periodes in een ondergrondse warmtebuffer. Afhankelijk van de grootte en het te verwachtten rendement bepalen we welk systeem het beste is.

We hebben hier 2 systemen voor:

Opslag | product in ontwikkeling
Warmtebatterij

Dit is een systeem dat is gebaseerd op een PCM materiaal. Het staat voor Phase Changing Material. Dit is een stof die bij een bepaalde temperatuur overgaat van vloeistof naar een vaste stof. Wij gebruiken een natuurlijk materiaal namelijk kokosolie als PCM. Voordeel hiervan is dat in dit materiaal tot 4x meer energie / warmte is op te slaan dan in water en omdat de faseverandering plaats vind rond de 25 graden kunnen we een optimaal rendement halen in combinatie met de warmtepomp. Dit systeem passen we toe bij kleinere ruimtes en kortere opslagtermijnen.

Informatie Warmtebatterij

Opslag
Energy Crate

Dit is een modulair systeem bestaande uit gestapelde zeer sterke kunststof elementen.

We kunnen hierin een vrijwel onbeperkt volume water ondergronds opslaan waarin we warmte kunnen opslaan. Dit kan naast het gebouw onder gras maar ook onder parkeerplaatsen of straten worden gerealiseerd. In dit volume kan een grote hoeveelheid warmte voor langere tijd worden bewaard. Dit systeem passen we toe bij grotere projecten afhankelijk van de situatie ter plaatse en in relatie met de opbrengst.

Informatie Energy Crate

Opwaarderen 
Warmtepomp

De warmtepomp is het hart van het systeem. Veelal gebracht als de vervanger van de CV ketel maar dat is zeker niet het geval. De warmtepomp is een systeem waarmee beschikbare warmte kan worden opgewaardeerd. Dat werkt alleen als de hoeveelheid energie die een warmtepomp opbrengt hoger is dan het energiegebruik. Voor een zo maximaal mogelijk resultaat is de warmtepomp dus afhankelijk van aangevoerde warmte door de zon, lucht of uit één van onze warmte buffers. De COP is het getal dat de verhouding tussen gebruik en opbrengst aangeeft.
Bij een COP van 1 zijn we in essentie bezig met (dure) elektrische verwarmen maar met een COP factor 5 maken van elke KW ingevoerde energie 5 KW . Essentieel is dus een goed ontwerp en een goede aansturing van het systeem waarbij slimme software zorgt voor een zo optimaal mogelijke COP waarde van de warmtepomp. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat we naast verwarmen ook kunnen koelen.

Escom werkt met bestaande warmtepompen van verschillende bekende merken maar werkt ook aan een eigen warmtepomp systeem.

Informatie Warmtepomp

Opwaarderen 
SKID

De SKID is een prefab-warmtecentrale met warmtepomp die plug and play is samengesteld.

Alle benodigde aansluitingen en pompen inclusief aansturing zijn vooraf gemonteerd en kunnen direct worden aangesloten. Door het toepassen van een SKID kan een project tot 5 % goedkoper uitvallen.

Verder besparen we arbeidsuren op de locatie en ook in service en onderhoud levert een skid vele voordelen op.

Informatie SKID

Opwaarderen 
RVS Finn Tube lucht warmtewisselaar module

Deze passieve lucht warmtewisselaar kan worden toegepast als er meer capaciteit nodig is voor de warmtepomp. De module kan op verschillend maten worden gemaakt en bestaat uit roestvrije buizen waarop een lamel structuur is aangebracht die zorgt voor een grote warmtewissel capaciteit.
De unit kan op het dak worden geplaatst en kan worden toegepast zonder geforceerde luchtstroom, en is dan geruisloos.

Informatie Warmtewisselaar

Aansturen
Optimaliseren

Het monitoren, verzamelen van data en met speciale software slim aansturen en optimaliseren van de verschillende technische bouwstenen zorgen ervoor dat het systeemrendement verder verhoogd kan worden. Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden, ons team van specialisten zorgt voor het optimaal inregelen van het hardware-en softwaresysteem.

Optie extra Escom software aansturing. Tijdens de exploitatieperiode kunnen historische verbruiksdata die opgebouwd gaan worden en weerinformatie (buitentemperatuur, zoninstraling ed.) gebruikt worden om verdere systeemoptimalisaties door te voeren. Hierbij kunnen historische verbruiksgegevens gebruik worden om de warmtevraag te voorspellen. (Bijvoorbeeld warmtapwatervraagpiek op bepaalde tijdstippen gedurende de dag). Daarnaast kunnen we hier ook met weather forecasting de installatie optimaliseren.

Informatie optimaliseren

Afgifte
Afgiftewarmtesysteem

Vanuit de nieuw te realiseren warmtecentrale in de technische ruimte of op het dak wordt de warmte getransporteerd door het leidingwerk van de binneninstallatie naar de afgiftesystemen voor ruimteverwarming en warm tapwater van de woningen of kantoor ruimtes. Ook op het afgiftesysteem kunnen we aanbevelingen doen voor optimalisaties.

Informatie afgiftewarmtesysteem