Afgifte
Afgiftewarmtesysteem

Vanuit de nieuw te realiseren warmtecentrale in de technische ruimte of op het dak wordt de warmte getransporteerd door het leidingwerk van de binneninstallatie naar de afgiftesystemen voor ruimteverwarming en warm tapwater van de woningen of kantoor ruimtes. Ook op het afgiftesysteem kunnen we aanbevelingen doen voor optimalisaties.

Informatie afgiftewarmtesysteem