Opwekken | product in ontwikkeling
PV-TE

Het modulaire zonne-energie systeem is uniek systeem met verschillende functies die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet of in combinatie.

Het systeem bestaat uit 4 delen

  1. Deel E is een lucht-warmte-wisselaar die in combinatie met een warmtepomp energie uit de lucht kan genereren. Dit is tevens een buitenunit voor de warmtepomp die geheel geruisloos functioneert. De warmte uit de lucht functioneert zelfs bij lage temperaturen en dus ook ‘s nachts.
  2. Deel TE is een aluminium cover voor de warmtewisselaar. Dit deel dient als absorber voor ingestraalde warmte van de zon en staat deze warmte af aan de warmtewisselaar E.
  3. We kunnen het TE paneel ook voorzien van een glasplaat waarmee we de absorber van een stilstaande isolerende luchtlaag voorzien voor een hogere opbrengst. De zo samengestelde panelen kunnen zowel als dak en als gevelelementen functioneren.
  4. Als laatste kunnen we een standaard PV paneel toevoegen waarmee we naast warmte ook duurzame stroom opwekken die de het verbruik van de warmtepop voor een groot deel moet compenseren. We kunnen naast een standaard paneel ook een zogenaamd bifacial paneel toepassen waarmee we de opbrengst van het systeem maximaliseren.

Alle onderdelen zijn modulair samengesteld en geschikt om individueel te (her)gebruiken; maximaal rendement, modulair én circulair. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat we naast verwarmen ook kunnen koelen.

Informatie PV-TE